top of page

Project 11 -
ENSO
 

Ez a munka az Ékszerek éjszakájára meghirdetett KÖR pályázatra készült 2020-ban. A pályázatra készített munkám arra vállalkozik, hogy a zen buddhizmus enso gyakorlatához hasonlóan a spontán, ösztönökre hallgató alkotó folyamatnak engedjen utat. Az eredmény az én ensom: egy kör, amely nem előzetes tervezés vagy tudatos megszerkesztettség szüleménye – nem fejez ki semmi mást, csak megmutatja az alkotás folyamatát, bepillantást enged a választásaimba.

My competition entry for the jewelry competition CIRCLE of the Night of Jewelry (2020) attempts to follow the practice of enso and allow for a spontaneous, instinctive process of creation. The result is my enso: a circle that has not come about in conscious planning or construction – it does not reflect anything but the process of creation and an insight into my choices.

ZSÓFI GÖRÖMBEI

ARCHITECTURAL DESIGN

bottom of page